Första världskriget

Under det tidiga 1900-talet rubbades maktbalansen i Europa. Tyskland var stort och mäktigt, men många av de andra länderna, såsom Storbritannien och Frankrike, hade tagit stora koloniområden i andra delar av världen, något som Tyskland inte hade.

Dessutom växte nationalismen i Europa. Tyskland drömde om att förena alla tysktalande till ett folk, samtidigt som Ryssland ville förena alla slaver i ett och samma land. Detta tillsammans med med andra anledningar ledde till att Europas stormakter började rusta upp. Ju mer länderna såg att de andra rustade, desto mer började de själva att rusta, och det ledde till en kapprustning som bara fortsatte.

Nationalismen steg och alla folk tyckte att just deras folk var det allra bästa. Dessutom började nationerna att ingå försvarsallianser med varandra, vilket innebar att om ett land blev indraget i krig så drogs de andra med.

I juni 1914 mördades den österrikiske kronprinsen Franz Ferdinand och hans hustru i Sarajevo. Detta ledde till att alla allierade med Österrike drogs in i konflikten och det första världskriget var igång.

År 1917 trädde också USA in i kriget, och det som från början varit en europeisk konflikt var nu ett fullskaligt världskrig.

Det första världskriget slutade år 1919 i Versialles i Frankrike. Storbritannien och Frankrike var de stora segrarna och Tyskland den stora förloraren.