Utvandringen till Amerika

Det är nog många som har läst Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna i skolan, och på så sätt hört talas om det stora antal svenskar som emigrerade till löftenas land Amerika. Men faktum är att utvandringen inte bara kom från Sverige, utan i stora delar av Europa utvandrade fattiga människor i hopp om ett bättre liv.

Man brukar säga att emigrationen sträcker sig från 1840 till 1914. Under denna tid utvandrade 50 miljoner människor från Europa till Amerika. Bland bönderna i Europa var familjerna ofta stora, och man hade stora bekymmer med att ge alla barn mat. Odlingsmarken räckte heller inte till för den växande befolkningen, och många svalt. Efter det Amerikanska inbördeskriget utlovade gratis mark till de som ville bosätta sig i det nya landet, och många fattiga människor satsade allt de hade och köpte en båtbiljett över Atlanten.

Men det var inte bara fattiga människor som bestämde sig för att byta nation. Det fanns också religiösa grupper som inte höll med stadskyrkan, och därför tvingades flytta för att kunna utöva sin religion. Stadskyrkan hade satt upp det så kallade konventikelplakatet som förbjöd människor att samlas till religiösa sammankomster utanför kyrkan. Vissa grupper ville inte gå med på detta, och utvandrade därför.