Begravningsskick genom tiderna

Sättet människor har hanterat begravningar på har varierat en hel del genom tiderna. Från egyptiernas komplicerade ritual till 1800-talets trosföreställningar har människor haft många olika sätt att begrava sina döda på.

Även idag varierar bruken rejält. Vid begravningar i Sverige är det till exempel vanligare att spela den musik som den bortgångne tyckte om, snarare än psalmer. Av den anledningen är det viktigt att anlita en begravningsbyrå som har känsla för hur de efterlevande vill ha det. Bor du i huvudstaden kan du hitta just den rätta begravningsbyrån i Stockholm för att få alla önskemål genomförda på ett finkänsligt sätt.

Historiska begravningstraditioner

Traditionerna runt död och begravning har alltid varit starkt kopplade till kulturella och religiösa föreställningar för att försäkra den dödes plats i efterlivet. Antikens egyptier mumifierade sina döda och begravde dem med små hjälpredor som skulle tjäna dem på den andra sidan. På liknande vis begravde 1800-talets svenskar sina döda med deras favoritföremål. Gemensamt för alla kulturer är att begravningar alltid genomförts med respekt, och så än idag.