Gustav Vasa och kyrkan

När Gustav Vasa blev kung i Sverige hade kyrkan en stark ställning i landet. Kyrkan och dess högt uppsatta präster ägde också mycket mark och andra tillgångar, som Gustav gärna ville komma åt för rikets räkning. Detta gjorde han genom att ta reformationen till Sverige.

Genom detta kunde Gustav för kronans räkning beslagta ett stort antal gods och gårdar som tillhörde prästerskapet, tillsammans med mycket annat som tillhörde kyrkan. Kort sagt kan man säga att nästan alla kyrkans egendomar tillföll kronan.

Den katolska kyrkan hade under en lång tid haft en stark maktposition, en makt som Gustav Vasa ville undanröja. Genom att reformera Sverige till protestantismen undanröjde han den makten, och gjorde sig själv mäktigare. Eftersom att påven bara är överhuvudet över den katolska kyrkan och inte den protestantiska, kunde Gustav nu göra sig själv till överhuvud över kyrkan.

År 1541 gavs även den första bibeln helt på svenska, Gustav Vasas bibel, ut, och det blev nu möjligt för vanligt folk att förstå vad som lästes. Under den katolska tiden var ofta både bibeln och predikningarna i kyrkan på latin, vilket det inte var många som förstod.

Gustav Vasa införde alltså protestantismen, gav ut en svensk bibel och gjorde sig själv till kyrkans mäktigaste man.