“The Gin craze”

Att alkohol är en drog som verkligen kan ställa till det om man inte tar det försiktigt vet de flesta om. Få perioder i mänsklighetens existens ringar in det faktumet lika väl som den som inträffade i samband med att gin började säljas i Storbritannien under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

På tal om att sälja saker. Ditt företag säljer förmodligen inte gin (det har ju Systembolaget trots allt monopol på), men kanske någonting annat. Eller så är verksamheten någon helt annan. Alldeles oavsett vilken bransch du verkar i, om du driver ett företag så vet du hur viktigt det kan vara att ibland ha tillgång till pengar med kort varsel. Capcito är en företagsbank som erbjuder lån, företagskrediter och fakturaköp. Ansökningsprocesserna är enkla och snabba, om du till exempel tar ett företagslån kan du ha lånebeloppet på företagskontot redan samma dag. Låter det intressant? Besök https://www.capcito.com/sv så kan du se vad Capcito kan hjälpa ditt företag med.

Ett halvt århundrade av alkohol-driven galenskap

På engelska kallas den här perioden för ‘the gin craze’ och sträckte sig över första halvan av 1700-talet. Gin blev populärt i Storbritannien under en tid då det pågick både religiösa och politiska konflikter mellan Storbritannien och Frankrike. Tidigare var fransk brandy en populär spritsort i Storbritannien, men i och med konflikterna begränsades importen av brandy och gin började produceras inhemskt som ett alternativ. Till en början uppmuntrades produktionen av gin genom sänkta skatter. Utöver det behövdes det ingen licens för att destillera gin, vem som helst kunde med andra ord producera det och sälja det.

Gin var billigt att producera, såpass att landet under 1740-talet tillverkade mer gin än öl. Över hela Storbritannien har man beräknat att det under en period fanns så många som 15 000 pubar och restauranger som serverade alkohol. Av dem var mer än hälften så kallade ”ginhak”. Från 1700-talets inledning skulle Storbritannien i ökande utsträckning präglas av ett tilltagande supande. Att det blev kaos kanske delvis kan förstås mot bakgrunden att gin såldes i pint’s. Om du beställde gin på en bar i London i början av 1700-talet så fick du alltså ett glas på en dryg halvliter. Konsekvensen blev en epidemi av alkoholism som i hög utsträckning präglade vardagslivet i städer över hela landet. Inte för att de som ledde landet bara stod vid sidan och tittade på. De försökte med olika åtgärder stoppa den enorma gin-konsumtionen flera gånger, bland annat genom höjda skatter.

Gin-konsumtionen började mattas av under 1750-talet. Vid det laget hade Storbritanniens regering förbjudit gin-produktion utan tillstånd samt infört ett flertal olika skatter. År 1757 räknas allmänt som det år då the gin craze slutligen var över. Därefter tycks konsumtionen ha legat på rimligare nivåer.