Det bakåtvända faktumet

Att ta en titt i backspegeln har varit ett naturligt sätt för mänskligheten att överhuvudtaget kunna utvecklas. Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin och andras framtid. Hen kan i tanken agera idag utifrån den förväntade morgondagen. Det här har gjort oss till planetens härskare men samtidigt paradoxalt nog också till dess sabotörer.

Den antecipatoriska planeringsförmågan har både skapat fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar.

Historia och framtid är två fenomen som på samma gång både förutsätter och avskiljer varandra.

Tydlig referensbild

Det ligger i människans natur att utgå ifrån historia när nutida aspekter ska beskrivas och analyseras. Det här är för att strävan efter jämförelse bland gemene man värderas tämligen högt. Genom att gå tillbaka till hur det tidigare förhållit sig kan det med fördel gå att få en betydligt klarare bild av det aktuella området.

Det är svårt att ge en entydig definition på vad historia egentligen är. Dåtid brukar finnas med som en ständig följeslagare men kan även bli en aning missvisande. Denna teori bygger till mångt och mycket på att allt som passerat är historia. Det här medför i sin tur att en händelse som utspelade sig för en minut sedan kan användas som ram inför nästkommande utmaning. När det här kanske dessutom uppenbarat sig av ren slump förhåller sig detta tillvägagångssätt en aning vilseledande. Det finns därmed aldrig någon garanti för historians legitimitet.

En kraftigt varierande bild

Vi människor är alla olika, vilket även medför att synen på historia också går samma väg till mötes. Historia för mig är inte detsamma som det är för dig. Det brukar även heta att historien skrivs av vinnarna, vilket är en sanning med modifikation. Det här är starkt förknippat med politik och utgår oftast från utgångarna av krig eller andra konflikter. Det här påverkar i sin tur framtida lagar, regleringar, litteratur och värderingar. Hänsyn behöver trots allt tas till att det finns två sidor av samma mynt och där både vinnare samt förlorare är en gemensam produkt av historien. Det källkritiska faktumet är av hög vikt eftersom gemene man vill komma sanningen så nära som möjligt.

Historia är ett oerhört brett spektrum som baseras på en mängd olika faktorer samt består av ett flertal komponenter. Det är ett ständigt närvarande fenomen där den ultimata sanningen bara finns hos de människor som till fullo fått ta del av densamma. Ibland räcker inte ens det här som ett tillräckligt argument eftersom vi människor oftast färgas av tankar, känslor och reflektioner men även värderingar, normer samt ideal.

Den eviga bubblan

I takt med att historien sträcker sig allt längre blir våra komplexa hjärnor samtidigt mer utmanade. Det är svårt att överhuvudtaget ta in att historia utspelar sig här och nu utan att vi ens är medvetna om det. Varje litet steg gemene man tar tillhör en beskuren del av historien. Det kan exempelvis handla om det stora klivet i att skaffa ny bostad eller bli den första människan på Mars. Att hitta en snabb väg till bostadsaffären kan vara av hög vikt i flera avseenden.

Oavsett hur vi än vänder och vrider på det är historia både dåtid, nutid och framtid.